#POKOLENIA

Informacje

Miejsce: Warszawa

Kontekst

W Polsce nie istnieje nowoczesne miejsce w przestrzeni wirtualnej, które byłoby poświęcone seniorom, tworzone przez nich i zgodne z ich potrzebami. Niniejszy projekt to jedyna i unikalna propozycja w naszym kraju stworzenia wspólnie z osobami starszymi międzypokoleniowej platformy internetowej #POKOLENIA rozbudowanej o kanał na YouTube. Nieodłącznym elementem projektu jest badanie, które ma na celu poznanie barier w korzystaniu z Internetu osób w wieku 60+ mieszkających w Warszawie oraz czynników sprzyjających przełamaniu wykluczenia cyfrowego w tej grupie osób. Dzięki nim poznamy preferencje oraz potrzeby seniorów w zakresie oferowanych w przyszłości treści w Internecie za pośrednictwem platformy internetowej #POKOLENIA.

PARTNERZY

PODZIEL SIĘ